Product Item Content

Зміст товару елемент може бути використаний для відображення інформації для даного продукту WooCommerce , коли конкретна сторінка продукту створюються з будівником сторінок: