Portfolio item content

Створювати та відображати поточний вміст повідомлення в елементі портфеля.